Kategóriák
TOP termékek
Termékajánló

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

 

A jelen ÁSZF tartalmazza a SweetBerry (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit, az alábbiak szerint:

 

A webáruház címe:  http://sweetberry.unas.hu/

 

A Webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

(Az oldal üzemeltetője, illetve az oldalon megrendelhető termékek gyártója)

Cégnév: CarHouse Kft. (SweetBerry)

Székhely címe: 2162. Őrbottyán, Babits Mihály u. 56.

Adószám: 24914275-1-13

Közösségi adószám: HU24914275

Cégjegyzékszám: 13-09-169740

Vezetve a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.

Kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma:

Bankszámlaszám: 10402197-50526749-68701004

 

Ügyfélszolgálat/Áruház adatai:

Cím: 2162. Őrbottyán. Babits Mihály u. 56.

Telefon:  +36 20 3190856

E-mail: info@sweetberry.hu

Nyitvatartása: Hétfőtől - péntekig: 8-17ig

 

Az általános szerződési feltételek elfogadása

1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.
2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem. 

 

A megrendelés lépései:

1. A regisztráció menete
2. A kosár használata
3. A megrendelés összeállítása
4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja
5. A megrendelés elküldése
6. A megrendelés visszaigazolása

 

Az adásvételi szerződés létrejötte:

1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.) 
2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. 
3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja. 

 

A termék lényeges tulajdonságai

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

 

Árak

A Webruházban közzétett árak tartalmazzák a termékek árát, a szállítás költségei pluszban kerülnek hozzáadásra.

 

 

Ajándék(nyeremény)kártya és Vásárlási utalvány felhasználásának feltételei


A Vásárlási utalvány és az Ajándékkártya egy, a SWEETBERRY által elektronikus úton kiállított bón, amely kizárólag SWEETBERRY termékek vásárlására/megrendelésére használható fel.


VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY: Bármely termék vásárlásakor/megrendelésekor teljes értékben felhasználható. Felhasználásával a vásárló az adott utalvány által megjelölt kedvezményben részesül, figyelembe véve a kampány alatt meghatározott korlátozásokat, pl.: felhasználási idő.
~ A vásárlási utalvány csak egy vásárláshoz/megrendeléshez használható fel, még abban az esetben is, ha az utalvány értéke nem kerül teljes összegben felhasználásra.
~ Abban az esetben, ha a rendelés értéke kisebb, mint a vásárlási utalvány értéke, a különbség nem visszaigényelhető.


AJÁNDÉK KÁRTYA: Egyéb készpénzben meg nem váltott NYEREMÉNY UTALVÁNY, ami kizárólag teljes árú termék vásárlásakor/megrendelésekor, a kártya teljes értékében felhasználható. Felhasználásával a vásárló az adott utalvány által megjelölt kedvezményben részesül, figyelembe véve a kampány alatt meghatározott korlátozásokat, pl.: felhasználási idő.

~ EGY vásárlási utalvány csak egy vásárláshoz/megrendeléshez használható fel, még abban az esetben is, ha az utalvány értéke nem kerül teljes összegben felhasználásra.
~ Abban az esetben, ha a rendelés értéke kisebb, mint a vásárlási utalvány értéke, a különbség nem visszaigényelhető.

 

A vásárlási utalványok és ajándék/nyeremény kártyák:
~ NEM ÁTRUHÁZHATÓAK
~ NEM IGÉNYELHETŐEK KÉSZPÉNZ FORMÁJÁBAN
~ KORLÁTOZOTT IDEIG FELHASZNÁLHATÓAK

 

Kiszállítás, személyes átvétel

1. A szállítási határidők a termékek bemutató oldalain olvashatók.
2. A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlónak elektronikus úton jelzi.
3. A vásárló köteles a kiszállítás időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

 

Lehetséges fizetési módok

1. Banki átutalás/előre utalás

 

Elállási jog

A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a postázás előtt a vásárlástól indoklás nélkül elállni. Az elállási szándékot köteles e-mail-ben jelezni a info@sweetberry.hu e-mail címen. Ez esetben semmilyen költség nem terheli, a vételárat maximum 30 napon belül visszautaljuk.

Az áru átvételét követő 3 napon belül a vásárló élhet a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletben rögzített feltétel nélküli elállás jogával. Az elállásra vonatkozó igényét az info@sweetberry.hu e-mail címen jelezheti határidőn belül, az elállás okát nem köteles megindokolni.

Az elállási jog kizárólag olyan termékre vonatkozik, amely eredeti csomagolásban, sértetlenül érkezik vissza címünkre személyesen, postai úton, vagy csomagautomatán keresztül. Esetenként mérlegelve bizonyos termékek esetében fenntartjuk visszavásárlás mérlegelésének jogát.

A termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárt a vevő köteles megtéríteni.

Az elállási jog érvényesítése esetén a termék árát a termék visszaérkezését követően maximum 30 napon belül vissza utaljuk. A visszatérítés nem vonatkozik a termék korábbi postázási és visszajuttatási költségeire, ezen költségek a vevőt terhelik.

Elállási jog, egyedi megrendelés esetén

Az egyedi termékek megrendelésénél speciális elállási jog érvényesíthető. 

Amennyiben a vevő a megrendelést követő 2 naptári napban visszamondja a rendelését, a vevő által megfizetett (előleg/vételár) összeg 50%-a kerül visszafizetésre. Amennyiben a visszamondás a megrendelést követő 3-14 naptári nap között történik, a vevő a megfizetett (előleg/vételár) összeg 20%-át kapja vissza. A megrendeléstől számított 15 naptári nap után az egyedi termék megrendelésénél az elállási jog nem érvényesíthető.

Az elállási szándékot a vevő köteles e-mail-ben jelezni a info@sweetberry.hu e-mail címen. Ez esetben az előleg/vételár visszatérítendő részét maximum 30 napon belül visszautaljuk.

Előrendelési akció keretében megrendelt termék esetében elállási nem lehetséges. 

Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére. Fenntartjuk a jogot az elállásjog felülbírálására a munkafolyamatok függvényében (pl. ha már elkezdődött a szabás, stb.).

 

Elállási nyilatkozatminta -  2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: SweetBerry

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

Hibás teljesítés

A kellékszavatosságról , a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a SweetBerry hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő.... * , de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a SweetBerry vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

[Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, az alábbi 3. pont beillesztése is szükséges a tájékoztatóba:]

Jótállási vagy szavatossági igénybejelentésének módja

1. Személyes bejelentés
A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgálta
tónál (Szolgáltató címe). Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:
- a vásárló nevét, címét, 
- a termék megnevezését, vételárát, 
- a vásárlás időpontját, 
- a hiba bejelentésének időpontját, - a hiba leírását, 
- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt, 
- a kifogás rendezésének módját. 
Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti. 
A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja. 

2. Írásban történő bejelentés
A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (Szolgáltató címe) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (Szolgáltató email címe ). 
Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: - a vásárló nevét, címét, 
- a termék megnevezését, vételárát, 
- a vásárlás időpontját, 
- a hiba bejelentésének időpontját,
- a hiba leírását,
- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt. 

Adatvédelmi szabályzat

1. BEVEZETÉS

1.1. A szabályzat célja

Az Infotv. 20. § (1) bekezdésének megfelelően Adatvédelmi Szabályzatunk keretében tájékoztatjuk Felhasználóinkat, Ügyfeleinket, hogy a Carhouse Korlátolt Felelősségű Társaság [a továbbiakban "Szolgáltató"] részére történő adatszolgáltatásuk önkéntes, adataik kezelése személyes hozzájárulásukon alapul.

A jelen Adatvédelmi Szabályzat [a továbbiakban: "Szabályzat"] célja, hogy rögzítse:

A Carhouse Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2162. Őrbottyán. Babits Mihály u. 56; Cégjegyzékszám: 13 09 169740; Adószám: 24914275-1-13)

adatkezelők által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket.

Továbbá tartalmazza a Felhasználók és Ügyfelek adatainak, vizuális/audiovizuális információinak kezelésére, felhasználására, tárolására, továbbítására, törlésére vonatkozó szabályokat.

1.2. A Szolgáltató tulajdonában lévő webhelyek az alábbi domain neveken találhatóak:

http://sweetberry.unas.hu
http://sweetberry.hu

1.3. Jogszabályi háttér:

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így jelen Szabályzatunk kialakítása az alábbi törvények szerint történt:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról ["Infotv."];
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól ["Grt."];
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről ["Eker. tv."];
2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről ["Eht."];
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről ["Ptk."];
1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról ["Be."];

Az adatkezeléssel kapcsolatos adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://sweetberry.unas.hu/shop_help.php címen [olvasható formában].

1.4. Az adatkezelők adatai, elérhetősége

Név: Carhouse Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2162. Őrbottyán.Babits Mihály u. 56
Telefonszám: +36203381937
Weboldalak: www.sweetberry.unas.hu www.sweetberry.hu
E-mail cím: info@sweetberry.hu
Kapcsolattartó neve: Ügyfélszolgálat
Kapcsolattartó telefonszáma: +36203381937
Adószám: 24914275-1-13
Cégjegyzékszám: 13 09 169740
Bankszámla szám: CarHouse Kft 10402197-50526749-68701004 K&H Bank

webhosting szolgáltató: UNAS Online Kft. H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15, unas [kukac] unas.hu


1.5. A SWEETBERRY ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT hatálya

A hatálybalépés napja az 1.2. fejezetben meghatározott webhelyeken történő közzététel napja, azaz 2015. év október 1. napja.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat módosítására. A Szabályzat a hatálybalépés napjától vonatkozik minden Felhasználóra és Ügyfélre.

 

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

A jelen Adatvédelmi Szabályzatban alkalmazott "szakkifejezések" és fogalmak az Infotv. 3. fejezete 3. § alapján kerültek definiálásra.

2.1. Felhasználók: felhasználónak minősül minden olyan természetes vagy jogi személy vagy más jogalany, akik/amelyek az 1.2. fejezetben felsorolt webhelyek egyikét legalább egy alkalommal megnyitották, böngészték vagy feliratkoztak hírlevélre, valamint a megadott telefonszámok és e-mail címek egyikén felvette a kapcsolatot a Szolgáltatóval.

2.2. Ügyfelek: a Szolgáltatóval bármely vásárolt szolgáltatás vagy termék esetében, a webáruházakban vásárlás útján kötött adásvételi vagy esetlegesen más szerződés alapján szerződéses jogviszonyban lévő vásárlók.

2.3. webhely alatt egy adott domain néven található weboldalak összességét értjük [SWEETBERRY Adatvédelmi Szabályzat 1.2. fejezet];

2.4. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy [közvetlenül vagy közvetve], azonosítható természetes személy;

2.5. személyes adat: az érintettel azaz az Ügyféllel kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

2.6. különleges adat:

I. a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

II. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat;

2.7. közérdekű adat: a személyes adat fogalma alá nem eső adat, az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő adat [és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladat ellátásával összefüggésben keletkezett];

2.8. hozzájárulás: az érintett, a Felhasználó vagy Ügyfél akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat, teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez;

2.9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre [beleértve a felhasznált eszközt] vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül adatkezelésnek minősül az adaton végzett bármely művelet [adatgyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozása, összehangolása vagy összekapcsolása, törlése, megsemmisítése, fénykép-,hang-, videofilm készítése, továbbítása, zárolása] vagy a műveletek összessége, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

2.11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.12. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2.13. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződés alapján, beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is, adatok feldolgozását végzi;

2.14. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

2.15. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége [3.4. fejezet];

2.16. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

2.17. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés és sérülés;

2.18. Hírlevél: a Szolgáltató által a Felhasználók és Ügyfelek részére meghatározott időközönként, elektronikus levélben, e-mailben kiküldött, a Szolgáltató által forgalmazott termékekről, szolgáltatásokról, blog bejegyzésekről, programokról vagy akciókról szóló tájékoztató és/vagy reklámanyagok.

2.19. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

2.20. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

2.21. webhely alatt egy adott domain néven található weboldalak összességét értjük;


3. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

Az adatkezelési szabályzat és az adatkezelési elvek kialakítása során az Infotv. 4. § (1) és a 20. § (1) bekezdése által meghatározott adatkezelési alapelveket vettük figyelembe.

3.1. Az adatkezelés elvei

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és, ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

3.2. Az adatkezelés biztonsága és az adatok tárolása

Az adatkezelésre kizárólag a Carhouse Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, a munkaviszonyban álló munkavállalói jogosult [mint az adatkezelésre jogosult lehetséges adatkezelők személye].

Egyéb esetben a vállalkozási szerződésben a Szolgáltatóval szerződő felet az adatkezelés biztonsága érdekében kötelezzük a jelen Szabályzatban meghatározott rendelkezések betartására.

Jelen szabályzat keretében a Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik Ügyfelei adatainak biztonságáról, megtesz minden olyan műszaki, informatikai és szervezési intézkedést, mely szükséges azok biztonságos tárolásához, továbbá az illetéktelen hozzáférés és felhasználás megakadályozásához, valamint az adatok jogosulatlan továbbításához, módosításához, törléséhez.

Az Ügyfelek megrendelései alkalmával, bármilyen technikai eszköz útján megadott személyes adatai a Szolgáltató tulajdonát képező adatbázisába kerülnek.

3.3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelésre csak a Felhasználók és az Ügyfelek önkéntes hozzájárulása vagy jogszabály által elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetében kerül sor. A Szolgáltató adatot csak az Ügyfél önkéntes megadásával kezel.

A Szolgáltató az általa kezelt adatokat, [a hatóságok vagy más állami szervek részére történő kötelező adatszolgáltatástól eltekintve] harmadik személy részére kizárólag a Felhasználó vagy az Ügyfél előzetes engedélye alapján adja ki.

A Szolgáltató, Felhasználói és Ügyfelei személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából, illetőleg egyéb célból harmadik személy részére nem adja ki.

Hatósági adatkérések teljesítése esetében a Szolgáltató megvizsgálja, hogy az adatkérés, az adattovábbítás jogalapja és kötelezettsége valamennyi kért adat vonatkozásában jogos és megalapozott - e.

3.4. Az adatkezelés célja

Jelen Szabályzat az adatkezelés célját az Infotv. 6. § (4) bekezdése alapján határozza meg.

Az adatkezelés célja, hogy a Szolgáltató az Ügyfeleikkel szembeni fennálló, jogszabályi, vagy szerződésen alapuló kötelességeit és/vagy jogait gyakorolja. Továbbá az üzemeltetett weboldalakon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a Felhasználók és Ügyfelek azonosítása, egymástól való megkülönböztetése.

3.5. Az adatkezelés célhoz kötöttsége

Adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az Adatkezelésnek valamennyi adatkezelési esemény során meg kell felelnie e célnak. Csak olyan Adat kezelhető, amely az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig tarthat.

A Szolgáltató Felhasználóitól és Ügyfeleitől csak olyan adatokat kér és kezel, melyek kizárólag az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges adatok.

3.6. Az érintettek jogai és tájékoztatása

Az Infotv. 15. § alapján a Szolgáltató Ügyfeleinek kérelmére tájékoztatást nyújt, az Ügyfelek saját adata kezelésének jogalapjáról, céljáról, annak időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, valamint az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, valamint az adattovábbítás céljáról, jogalapjáról és címzettjéről és az esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 14 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás Ügyfeleinknek ingyenes, amennyiben adott Ügyfél azonos évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

A Szolgáltató Felhasználóitól és Ügyfeleitől különleges adatot nem kér és nem kezel.

 

4. ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS


4.1. Adatkezelés

A Szolgáltató a Felhasználókról és az Ügyfelekről nem gyűjt általuk meg nem adott vagy jóvá nem hagyott adatokat.

Továbbá a Szolgáltató tájékoztatja Felhasználóit és Ügyfeleit, hogy kiszolgálásuk érdekében a Felhasználók és Ügyfelek számítógépén ún. süti[ke]t [cookie] helyezhet el.

A sütiket a Felhasználó vagy Ügyfél törölheti számítógépéről, illetve beállíthatja internetböngészőjét úgy, hogy a sütik alkalmazását letiltsa.

Felhasználók és Ügyfelek tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató ún. ideiglenes vagy munkamenet [session] sütiket azaz cookie-kat és állandó vagy mentett sütiket alkalmaz.

A munkamenet [session] sütik ideiglenesek és addig tárolnak információkat, ameddig a Felhasználó vagy az Ügyfél használja a webhelyet, majd a használat befejeztével, vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

Az állandó cookie-k érvényességi ideje napokig, hetekig, hónapokig vagy évekig tarthat. Az érvényességi ideig a mentett sütik a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, ugyanakkor a Felhasználó és Ügyfél eltávolíthatja azokat. A sütik tárolási ideje függ a Felhasználó és az Ügyfél internetböngésző beállításaitól is.

4.2. Az adatkezelés módja

A Szolgáltató az Ügyfelei által megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok hitelességéért kizárólag az azokat megadó személy felel.

Felhasználók és Ügyfelek tudomásul veszik, hogy az e-mail cím megadásakor felelősséget vállalnak azért, hogy adott e-mail címről kizárólag az azt megadó Ügyfél vesz igénybe szolgáltatást.

A megadott e-mail címen történt regisztrációkkal, belépésekkel és szolgáltatás igénybevételével összefüggő minden felelősség kizárólag azon Ügyfelet terheli, aki az e-mail címmel a regisztrációt végrehajtotta.

Az Ügyfél adatainak kezeléséhez való írásbeli hozzájárulását megrendeléseivel megadottnak tekintjük.

4.3. Az adatkezelés időtartama

Figyelemmel arra, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, az Ügyfél nevének és címének, illetve e-mail címének felhasználását mindaddig folyamatosnak tekintjük, amíg az Ügyfél írásban nem kéri azok törlését.

4.4. Vizuális és Audiovizuális információ kezelése

A Szolgáltató által működtetett webhelyeken [1.2. fejezet] megjelenő fotók és videók esetében is fontosnak tartjuk Ügyfeleink személyiségi jogainak védelmét. Az audiovizuális tartalom [fotók, videók] közlése kizárólag az azokon szereplő személyek beleegyezésével történik. Ügyfeleink bármikor kérhetik írásban vagy e-mailben a róluk készült audiovizuális tartalom törlését. Az így benyújtott kérelemre a beérkezéstől számított maximum 8 munkanapon belül töröljük Ügyfeleink által meghatározott fotókat és videókat vagy egyéb anyagokat.

Kiskorú személyek részvétele programokban csak egyedi esetben lehetséges, kizárólag szülői felhatalmazással és/vagy jóváhagyással.

18 év alatti kiskorú személyek fotóit, videóit nem gyűjtjük és nem közöljük le weboldalainkon!

4.5. Az adattovábbítás célja

A Felhasználók és az Ügyfelek részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók lebonyolítása és visszaigazolása, valamint az Ügyfelek védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

4.6. Az adatok továbbítása

Az Ügyfelek beleegyezésüket adják és tudomásul veszik, hogy adataikat a Carhouse Kft. (2162. Őrbottyán. Babits Mihály u. 56.) által a(z) sweetberry.hu, felhasználói adatbázisában tároljuk.

4.7. A továbbított adatok köre

A tranzakciók [vásárlás/fizetés] lebonyolítása alkalmával az adatkezelők részére továbbított adatok köre:

felhasználónév,
vezetéknév,
keresztnév,
ország,
irányítószám,
utcanév,
házszám,
telefonszám,
e-mail cím,
bankszámlaszám,
bankkártya száma.

 

5. HÍRLEVÉL


5.1. A hírlevélküdés jogi alapja

A Szolgáltató a hírlevél küldés tekintetében a 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól ["Grt."] valamint a 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről [Eker. tv.] törvények alapján jár el.

5.2. A hírlevelek adatkezelése

A Felhasználóknak és Ügyfeleknek lehetősége van hírlevelekre történő feliratkozásra. A Felhasználó vagy Ügyfél a hírlevelekre történő feliratkozás során megadott adatait bármikor módosíthatja. A hírlevélre történő feliratkozáskor megadott adatok kezelésének időtartama a leiratkozásig tart. A hírlevelekről történő leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a megadott elérhetőségen info@sweetberry.hu címre küldött e-maillel.

A Felhasználó vagy Ügyfél az adatkezeléshez való hozzájárulását a hírlevélre történő feliratkozással adja meg. A Felhasználók és Ügyfelek hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó neve és minden személyes vagy egyéb adata a nyilvántartásból azonnali törlésre kerül.

 

6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK


A Szolgáltató, Felhasználói és Ügyfelei részére történő megfelelő tájékoztatásul biztosítja, hogy a hatályos Adatvédelmi Szabályzata az 1.2. fejezetben meghatározott webhelyein folyamatosan elérhető legyen.

Felhasználók és Ügyfelek tudomásul veszik és kijelentik, hogy a jelen Szabályzat rendelkezéseit és szabályait elolvasták, megértették, továbbá elfogadták és magukra nézve kötelezőnek tekintik azokat.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre az 1.3. fejezetben megjelölt jogszabályok és a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A Felhasználók és Ügyfelek esetleges adatkezelési panaszukkal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 1 391 1400

Fax: 06 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

A jelen Adatvédelmi Szabályzat kelte és hatálybalépésének napja: 2016. június 1. napja.

Általános információk

A megrendelés tárgya a sweetberry.hu webhelyen megvásárolható bármely termék.

A vásárlás a webhelyen leadott megrendeléssel valósul meg.

A termékek adatlapján szereplő fotók bizonyos esetben kis mértékben eltérhetnek a valóságtól (pl. színhelyesség). A termékjellemzőket a termékleírás tartalmazza.

A termék megrendelése és a szállítás között eltelt időben, az esetleges beszállítók által eszközölt illetve egyéb rajtunk kívül álló okból bekövetkezett változásokkal kapcsolatban felelősséget nem vállalunk.

A terméklapon feltüntetett árak bruttó árak, amelyek nem tartalmazzák a szállítási költséget.

Csomagolási költséget standard esetben nem számítunk fel (normál méretű csomag).

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Akcióink a mindenkori készlet erejéig érvényesek.

 

Rendelési információk


A vásárláshoz regisztráció szükséges.

A megrendelés elektronikus úton zajlik, az oldalon található rendelési felület és kosár használatával.

A megrendelés elküldésekor szükséges megadni: név, számlázási cím, szállítási cím (amennyiben nem azonos a számlázási címmel), telefonszám, e-mail cím.

A hibás adatok megadása miatt előforduló téves teljesítésért az oldal üzemeltetőjét nem terheli felelősség.

Oldalunkon leadott megrendelésével minden vásárló elismeri, hogy elfogadja és magára nézve kötelezőnek tartja az Általános Szerződési Feltételeinket.

Fizetési módok

Megrendeléskor lőreutalás szükséges, a számlaszám válasz e-mailben érkezik 24-48 órán belül.

Készpénzes fizetésre egyenlőre nincs lehetőség.

Személyes átvételre egyenlőre nincs lehetőség.

Fizetési és szállítási/átvételi lehetőségek

Készáru esetén a beérkezett utalás után, maximum 3-4 hét alatt kerül postára a megrendelt termék.
Egyedi megrendelés esetén a feladási idő a készítés függvényében változhat.


Szállítási módok:
GLS - Házhoz szállítás: 1.850,- HUF
Kész termék esetén a postázás, a beérkezett utalást követően maximum 3-4 hét alatt történik.

A termék postára adásáról, a szállító cégtől e-mail és sms érkezik a megadott elérhetőségeken, amiben jelzik mikor vehető át a csomag.

 

Személyes átvételi módok
Egyenlőre sajnos nincs lehetőség személyes átvételre.

Elérhetőségeink: info@sweetberry.hu

+36 20 3190856

 

 

 

 

Webáruház készítés