Új jelszó kérése
TOP termékek
Termékajánló

Vásárlási feltételek

Általános tudnivalók

2.1. A megrendelés tárgya a sweetberry.hu webhelyen megvásárolható bármely termék. A vásárlás a webhelyen leadott megrendeléssel valósul meg.

2.2. A termékek adatlapján szereplő fotók bizonyos esetben kis mértékben eltérhetnek a valóságtól (pl. színhelyesség). A termékjellemzőket a termékleírás tartalmazza. A termék megrendelése és a szállítás között eltelt időben, az esetleges beszállítók által eszközölt illetve egyéb rajtunk kívül álló okból bekövetkezett változásokkal kapcsolatban felelősséget nem vállalunk.

2.3. A terméklapon feltüntetett árak bruttó árak, amelyek nem tartalmazzák a szállítási költséget. Csomagolási költséget standard esetben nem számítunk fel.(normál méretű csomag)

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Akcióink a mindenkori készlet erejéig érvényesek.

Céginformációk

Az oldal üzemeltetője, illetve az oldalon megrendelhető termékek gyártója:

CarHouse Kft. (SweetBerry)

Székhely: 2162 Őrbottyán, Állomás utca 4.

Adószám: 24914275-2-13Közösségi adószám: HU24914275

Cégjegyzékszám: 13-09-169740

Vezetve a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.

Kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma:

Bankszámlaszám: 10402197-50526749-68701004

Elérhetőségeink

Postacím: 2112 Veresegyház, Liget köz 5.

Telefon: +36203381937

E-mail: carhouseinfo@gmail.com

Szolgáltató képviselője: Fogarasi Mónika

Jogi nyilatkozatunk nyelve: magyar

 

Elállási jog (Webshopban leadott rendelés, nem egyedi, kész termék esetén)

A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a postázás előtt a vásárlástól indoklás nélkül elállni. Az elállási szándékot köteles e-mail-ben jelezni a info@sweetberry.hu e-mail címen. Ez esetben semmilyen költség nem terheli, a vételárat maximum 30 napon belül visszautaljuk.

Az áru átvételét követő 14 napon belül a vásárló élhet a 17/1999. Kormányrendeletben rögzített feltétel nélküli elállás jogával. Az elállásra vonatkozó igényét az info@sweetberry.hu e-mail címen jelezheti határidőn belül, az elállás okát nem köteles megindokolni.

Az elállási jog kizárólag olyan termékre vonatkozik, amely eredeti csomagolásban, sértetlenül érkezik vissza címünkre személyesen, postai úton, vagy csomagautomatán keresztül. Esetenként mérlegelve bizonyos termékek esetében fenntartjuk visszavásárlás mérlegelésének jogát.

A termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárt a vevő köteles megtéríteni.

Az elállási jog érvényesítése esetén a termék árát a termék visszaérkezését követően maximum 30 napon belül vissza utaljuk. A visszatérítés nem vonatkozik a termék korábbi postázási és visszajuttatási költségeire, ezen költségek a vevőt terhelik.

Elállási jog egyedi megrendelés esetén

Az egyedi termékek megrendelésénél speciális elállási jog érvényesíthető. 

Amennyiben a vevő a megrendelést követő 5 naptári napban visszamondja a rendelését, a teljes vételár 80%-a kerül visszafizetésre. Amennyiben a visszamondás a megrendelést követő 6-15 naptári nap között történik, a vevő a vételár 30%-át kapja vissza. A megrendeléstől számított 15 naptári nap után az egyedi termék megrendelésénél az elállási jog nem érvényesíthető.

Az elállási szándékot a vevő köteles e-mail-ben jelezni a info@sweetberry.hu e-mail címen. Ez esetben a vételár visszatérítendő részét maximum 30 napon belül visszautaljuk.

Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére. Fenntartjuk a jogot az elállásjog felülbírálására a munkafolyamatok függvényében (pl. ha már elkezdődött a szabás, stb.).

Szavatosság, jótállás, garancia

A 14 napos elállási jog biztosításán túl az alábbi garanciákat biztosítjuk:

30 napos visszavásárlási garancia

A vásárolt termékre 30 napos, 100% pénzvisszafizetési garanciát biztosítunk, ez esetben a teljes árat megtérítjük. Az áru átvételét követő 30 napon belül a vásárló az info@sweetberry.hu e-mail címen jelezheti garanciaigényét. A visszavásárlási garancia, csak azon termékre vonatkozik, amely sértetlenül érkezik vissza címünkre. A visszatérítés nem vonatkozik a postázási költségekre, valamint a termék visszajuttatásának költségeire.

1 év általános garancia

A megvásárolt termékre egy év általános garanciát biztosítunk. A javítható hibákat garanciálisan javítjuk, nem javítható gyártási hibák esetén a terméket kicseréljük. Amennyiben sem javítani, sem cserélni nem tudjuk a terméket, úgy vevő választat az árleszállítás, vagy élhet elállási jogával. A garancia csak a rendeltetésszerűen használt és gyártási hibás termékekre érvényes.

A gyártási hibák mértékének osztályozása minden esetben a gyártó hivatalos nyilatkozata alapján történik.

Panaszkezelés

Felmerülő panaszával az alábbi elérhetőségeken élerhet:

Telefon: +36203381937

E-mail: info@sweetberry.hu

Adatvédelmi szabályzat

1. BEVEZETÉS

1.1. A szabályzat célja

Az Infotv. 20. § (1) bekezdésének megfelelően Adatvédelmi Szabályzatunk keretében tájékoztatjuk Felhasználóinkat, Ügyfeleinket, hogy a Carhouse Korlátolt Felelősségű Társaság [a továbbiakban "Szolgáltató"] részére történő adatszolgáltatásuk önkéntes, adataik kezelése személyes hozzájárulásukon alapul.

A jelen Adatvédelmi Szabályzat [a továbbiakban: "Szabályzat"] célja, hogy rögzítse:

A Carhouse Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2162. Őrbottyán. Állomás u.4; Cégjegyzékszám: 13 09 169740; Adószám: 24914275-1-13)

adatkezelők által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket.

Továbbá tartalmazza a Felhasználók és Ügyfelek adatainak, vizuális/audiovizuális információinak kezelésére, felhasználására, tárolására, továbbítására, törlésére vonatkozó szabályokat.

1.2. A Szolgáltató tulajdonában lévő webhelyek az alábbi domain neveken találhatóak:

http://sweetberry.unas.hu
http://sweetberry.hu

1.3. Jogszabályi háttér:

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így jelen Szabályzatunk kialakítása az alábbi törvények szerint történt:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról ["Infotv."];
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól ["Grt."];
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről ["Eker. tv."];
2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről ["Eht."];
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről ["Ptk."];
1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról ["Be."];

Az adatkezeléssel kapcsolatos adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://sweetberry.unas.hu/shop_help.php címen [olvasható formában].

1.4. Az adatkezelők adatai, elérhetősége

Név: Carhouse Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2162. Őrbottyán. Állomás u. 4.
Telefonszám: +36203381937
Weboldalak: www.sweetberry.unas.hu www.sweetberry.hu
E-mail cím: info@sweetberry.hu
Kapcsolattartó neve: Ügyfélszolgálat
Kapcsolattartó telefonszáma: +36203381937
Adószám: 24914275-1-13
Cégjegyzékszám: 13 09 169740
Bankszámla szám: CarHouse Kft 10402197-50526749-68701004 K&H Bank

webhosting szolgáltató: UNAS Online Kft. H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15, unas [kukac] unas.hu


1.5. A SWEETBERRY ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT hatálya

A hatálybalépés napja az 1.2. fejezetben meghatározott webhelyeken történő közzététel napja, azaz 2015. év október 1. napja.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat módosítására. A Szabályzat a hatálybalépés napjától vonatkozik minden Felhasználóra és Ügyfélre.

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEDÉSEK


A jelen Adatvédelmi Szabályzatban alkalmazott "szakkifejezések" és fogalmak az Infotv. 3. fejezete 3. § alapján kerültek definiálásra.

2.1. Felhasználók: felhasználónak minősül minden olyan természetes vagy jogi személy vagy más jogalany, akik/amelyek az 1.2. fejezetben felsorolt webhelyek egyikét legalább egy alkalommal megnyitották, böngészték vagy feliratkoztak hírlevélre, valamint a megadott telefonszámok és e-mail címek egyikén felvette a kapcsolatot a Szolgáltatóval.

2.2. Ügyfelek: a Szolgáltatóval bármely vásárolt szolgáltatás vagy termék esetében, a webáruházakban vásárlás útján kötött adásvételi vagy esetlegesen más szerződés alapján szerződéses jogviszonyban lévő vásárlók.

2.3. webhely alatt egy adott domain néven található weboldalak összességét értjük [SWEETBERRY Adatvédelmi Szabályzat 1.2. fejezet];

2.4. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy [közvetlenül vagy közvetve], azonosítható természetes személy;

2.5. személyes adat: az érintettel azaz az Ügyféllel kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

2.6. különleges adat:

I. a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

II. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat;

2.7. közérdekű adat: a személyes adat fogalma alá nem eső adat, az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő adat [és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladat ellátásával összefüggésben keletkezett];

2.8. hozzájárulás: az érintett, a Felhasználó vagy Ügyfél akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat, teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez;

2.9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre [beleértve a felhasznált eszközt] vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül adatkezelésnek minősül az adaton végzett bármely művelet [adatgyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozása, összehangolása vagy összekapcsolása, törlése, megsemmisítése, fénykép-,hang-, videofilm készítése, továbbítása, zárolása] vagy a műveletek összessége, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

2.11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.12. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2.13. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződés alapján, beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is, adatok feldolgozását végzi;

2.14. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

2.15. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége [3.4. fejezet];

2.16. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

2.17. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés és sérülés;

2.18. Hírlevél: a Szolgáltató által a Felhasználók és Ügyfelek részére meghatározott időközönként, elektronikus levélben, e-mailben kiküldött, a Szolgáltató által forgalmazott termékekről, szolgáltatásokról, blog bejegyzésekről, programokról vagy akciókról szóló tájékoztató és/vagy reklámanyagok.

2.19. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

2.20. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

2.21. webhely alatt egy adott domain néven található weboldalak összességét értjük;


3. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

Az adatkezelési szabályzat és az adatkezelési elvek kialakítása során az Infotv. 4. § (1) és a 20. § (1) bekezdése által meghatározott adatkezelési alapelveket vettük figyelembe.

3.1. Az adatkezelés elvei

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és, ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

3.2. Az adatkezelés biztonsága és az adatok tárolása

Az adatkezelésre kizárólag a Carhouse Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, a munkaviszonyban álló munkavállalói jogosult [mint az adatkezelésre jogosult lehetséges adatkezelők személye].

Egyéb esetben a vállalkozási szerződésben a Szolgáltatóval szerződő felet az adatkezelés biztonsága érdekében kötelezzük a jelen Szabályzatban meghatározott rendelkezések betartására.

Jelen szabályzat keretében a Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik Ügyfelei adatainak biztonságáról, megtesz minden olyan műszaki, informatikai és szervezési intézkedést, mely szükséges azok biztonságos tárolásához, továbbá az illetéktelen hozzáférés és felhasználás megakadályozásához, valamint az adatok jogosulatlan továbbításához, módosításához, törléséhez.

Az Ügyfelek megrendelései alkalmával, bármilyen technikai eszköz útján megadott személyes adatai a Szolgáltató tulajdonát képező adatbázisába kerülnek.


3.3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelésre csak a Felhasználók és az Ügyfelek önkéntes hozzájárulása vagy jogszabály által elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetében kerül sor. A Szolgáltató adatot csak az Ügyfél önkéntes megadásával kezel.

A Szolgáltató az általa kezelt adatokat, [a hatóságok vagy más állami szervek részére történő kötelező adatszolgáltatástól eltekintve] harmadik személy részére kizárólag a Felhasználó vagy az Ügyfél előzetes engedélye alapján adja ki.

A Szolgáltató, Felhasználói és Ügyfelei személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából, illetőleg egyéb célból harmadik személy részére nem adja ki.

Hatósági adatkérések teljesítése esetében a Szolgáltató megvizsgálja, hogy az adatkérés, az adattovábbítás jogalapja és kötelezettsége valamennyi kért adat vonatkozásában jogos és megalapozott - e.

3.4. Az adatkezelés célja

Jelen Szabályzat az adatkezelés célját az Infotv. 6. § (4) bekezdése alapján határozza meg.

Az adatkezelés célja, hogy a Szolgáltató az Ügyfeleikkel szembeni fennálló, jogszabályi, vagy szerződésen alapuló kötelességeit és/vagy jogait gyakorolja. Továbbá az üzemeltetett weboldalakon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a Felhasználók és Ügyfelek azonosítása, egymástól való megkülönböztetése.

3.5. Az adatkezelés célhoz kötöttsége

Adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az Adatkezelésnek valamennyi adatkezelési esemény során meg kell felelnie e célnak. Csak olyan Adat kezelhető, amely az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig tarthat.

A Szolgáltató Felhasználóitól és Ügyfeleitől csak olyan adatokat kér és kezel, melyek kizárólag az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges adatok.

3.6. Az érintettek jogai és tájékoztatása

Az Infotv. 15. § alapján a Szolgáltató Ügyfeleinek kérelmére tájékoztatást nyújt, az Ügyfelek saját adata kezelésének jogalapjáról, céljáról, annak időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, valamint az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, valamint az adattovábbítás céljáról, jogalapjáról és címzettjéről és az esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 14 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás Ügyfeleinknek ingyenes, amennyiben adott Ügyfél azonos évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

A Szolgáltató Felhasználóitól és Ügyfeleitől különleges adatot nem kér és nem kezel.

 

4. ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS


4.1. Adatkezelés

A Szolgáltató a Felhasználókról és az Ügyfelekről nem gyűjt általuk meg nem adott vagy jóvá nem hagyott adatokat.

Továbbá a Szolgáltató tájékoztatja Felhasználóit és Ügyfeleit, hogy kiszolgálásuk érdekében a Felhasználók és Ügyfelek számítógépén ún. süti[ke]t [cookie] helyezhet el.

A sütiket a Felhasználó vagy Ügyfél törölheti számítógépéről, illetve beállíthatja internetböngészőjét úgy, hogy a sütik alkalmazását letiltsa.

Felhasználók és Ügyfelek tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató ún. ideiglenes vagy munkamenet [session] sütiket azaz cookie-kat és állandó vagy mentett sütiket alkalmaz.

A munkamenet [session] sütik ideiglenesek és addig tárolnak információkat, ameddig a Felhasználó vagy az Ügyfél használja a webhelyet, majd a használat befejeztével, vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

Az állandó cookie-k érvényességi ideje napokig, hetekig, hónapokig vagy évekig tarthat. Az érvényességi ideig a mentett sütik a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, ugyanakkor a Felhasználó és Ügyfél eltávolíthatja azokat. A sütik tárolási ideje függ a Felhasználó és az Ügyfél internetböngésző beállításaitól is.

4.2. Az adatkezelés módja

A Szolgáltató az Ügyfelei által megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok hitelességéért kizárólag az azokat megadó személy felel.

Felhasználók és Ügyfelek tudomásul veszik, hogy az e-mail cím megadásakor felelősséget vállalnak azért, hogy adott e-mail címről kizárólag az azt megadó Ügyfél vesz igénybe szolgáltatást.

A megadott e-mail címen történt regisztrációkkal, belépésekkel és szolgáltatás igénybevételével összefüggő minden felelősség kizárólag azon Ügyfelet terheli, aki az e-mail címmel a regisztrációt végrehajtotta.

Az Ügyfél adatainak kezeléséhez való írásbeli hozzájárulását megrendeléseivel megadottnak tekintjük.

4.3. Az adatkezelés időtartama

Figyelemmel arra, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, az Ügyfél nevének és címének, illetve e-mail címének felhasználását mindaddig folyamatosnak tekintjük, amíg az Ügyfél írásban nem kéri azok törlését.

4.4. Vizuális és Audiovizuális információ kezelése

A Szolgáltató által működtetett webhelyeken [1.2. fejezet] megjelenő fotók és videók esetében is fontosnak tartjuk Ügyfeleink személyiségi jogainak védelmét. Az audiovizuális tartalom [fotók, videók] közlése kizárólag az azokon szereplő személyek beleegyezésével történik. Ügyfeleink bármikor kérhetik írásban vagy e-mailben a róluk készült audiovizuális tartalom törlését. Az így benyújtott kérelemre a beérkezéstől számított maximum 8 munkanapon belül töröljük Ügyfeleink által meghatározott fotókat és videókat vagy egyéb anyagokat.

Kiskorú személyek részvétele programokban csak egyedi esetben lehetséges, kizárólag szülői felhatalmazással és/vagy jóváhagyással.

18 év alatti kiskorú személyek fotóit, videóit nem gyűjtjük és nem közöljük le weboldalainkon!

4.5. Az adattovábbítás célja

A Felhasználók és az Ügyfelek részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók lebonyolítása és visszaigazolása, valamint az Ügyfelek védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

4.6. Az adatok továbbítása

Az Ügyfelek beleegyezésüket adják és tudomásul veszik, hogy adataikat a Carhouse Kft. (2162. Őrbottyán. Állomáa u. 4.) által a(z) sweetberry.hu, felhasználói adatbázisában tároljuk.

4.7. A továbbított adatok köre

A tranzakciók [vásárlás/fizetés] lebonyolítása alkalmával az adatkezelők részére továbbított adatok köre:

felhasználónév,
vezetéknév,
keresztnév,
ország,
irányítószám,
utcanév,
házszám,
telefonszám,
e-mail cím,
bankszámlaszám,
bankkártya száma.

 

5. HÍRLEVÉL


5.1. A hírlevélküdés jogi alapja

A Szolgáltató a hírlevél küldés tekintetében a 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól ["Grt."] valamint a 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről [Eker. tv.] törvények alapján jár el.

5.2. A hírlevelek adatkezelése

A Felhasználóknak és Ügyfeleknek lehetősége van hírlevelekre történő feliratkozásra. A Felhasználó vagy Ügyfél a hírlevelekre történő feliratkozás során megadott adatait bármikor módosíthatja. A hírlevélre történő feliratkozáskor megadott adatok kezelésének időtartama a leiratkozásig tart. A hírlevelekről történő leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a megadott elérhetőségen info@sweetberry.hu címre küldött e-maillel.

A Felhasználó vagy Ügyfél az adatkezeléshez való hozzájárulását a hírlevélre történő feliratkozással adja meg. A Felhasználók és Ügyfelek hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó neve és minden személyes vagy egyéb adata a nyilvántartásból azonnali törlésre kerül.

 

6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK


A Szolgáltató, Felhasználói és Ügyfelei részére történő megfelelő tájékoztatásul biztosítja, hogy a hatályos Adatvédelmi Szabályzata az 1.2. fejezetben meghatározott webhelyein folyamatosan elérhető legyen.

Felhasználók és Ügyfelek tudomásul veszik és kijelentik, hogy a jelen Szabályzat rendelkezéseit és szabályait elolvasták, megértették, továbbá elfogadták és magukra nézve kötelezőnek tekintik azokat.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre az 1.3. fejezetben megjelölt jogszabályok és a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A Felhasználók és Ügyfelek esetleges adatkezelési panaszukkal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 1 391 1400

Fax: 06 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

A jelen Adatvédelmi Szabályzat kelte és hatálybalépésének napja: 2016. június 1. napja.

Általános tudnivalók
2.1. A megrendelés tárgya a sweetberry.hu webhelyen megvásárolható bármely termék. A vásárlás a webhelyen leadott
megrendeléssel valósul meg.
2.2. A termékek adatlapján szereplő fotók bizonyos esetben kis mértékben eltérhetnek a valóságtól (pl.
színhelyesség). A termékjellemzőket a termékleírás tartalmazza. A termék megrendelése és a szállítás között eltelt
időben, az esetleges beszállítók által eszközölt illetve egyéb rajtunk kívül álló okból bekövetkezett változásokkal
kapcsolatban felelősséget nem vállalunk.
2.3. A terméklapon feltüntetett árak bruttó árak, amelyek nem tartalmazzák a szállítási költséget. Csomagolási
költséget standard esetben nem számítunk fel.(normál méretű csomag)
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Akcióink a mindenkori készlet erejéig érvényesek.
Rendelési információk
Rendelési információk
A vásárláshoz szükséges regisztrálni. A megrendelés elektronikus úton zajlik, az oldalon található rendelési felület
és kosár használatával. A megrendelés elküldésekor szükséges megadni: név, számlázási cím, szállítási cím (amennyiben
nem azonos a számlázási címmel), telefonszám, e-mail cím. A hibás adatok megadása miatt előforduló téves
teljesítésért az oldal üzemeltetőjét nem terheli felelősség.
Oldalunkon leadott megrendelésével minden vásárló elismeri, hogy elfogadja és magára nézve kötelezőnek tartja az
Általános Szerződési Feltételeinket.
Fizetési módok:
Előreutalás szükséges, a számlaszám, válasz e-mailben érkezik, 24-48 órán belül.

Készpénzes fizetésre, csak készáru esetében, csakis személyes átvételkor van lehetőség.
Személyes átvétel, előre egyeztetett időpontban lehetséges.

Egyedi megrendelés esetén is előre utalás szükséges.


Fizetési és szállítási/átvételi lehetőségek:
A megrendelés, fizetés, szállítás menete:
A megrendelőlap kitöltése után, ellenőrző e-mail érkezik.

A megadott e-mail címre, 24-48 órán belül elküldjük az utaláshoz szükséges adatokat.
Készáru esetén a beérkezett utalás után, 3-7 munkanap alatt kerül postára a megrendelt termék.
Egyedi megrendelés esetén a feladási idő változhat.
A kézbesítés időpontjáról a szállító cég küld értesítést.
A szállító cég esetleges csúszásáért, felelősséget nem vállalunk.
Utánvéttel nem áll módunkban postázni, a megértéseteket köszönjük.Fizetési módok:
Előreutalás szükséges, a számlaszám, válasz e-mailben érkezik, 24-48 órán belül.
Készpénzes fizetésre, csak készáru esetében, csakis személyes átvételkor van lehetőség.
Egyedi megrendelés esetén is előre utalás szükséges.Szállítási módok:
Postai csomagautomatába: 890,- HUF
Postán maradó csomagként: 990,- HUF
Házhoz szállítva: 1190.- HUF
Postázás, a beérkezett utalást követően 3-7 munkanap alatt történik.
Személyes átvételi módok
Őrbottyánban, előre egyeztetett időpontban van lehetőség személyes átvételre.

(rendeles@sweetberry.hu
Szállítási módok
Postai csomagautomatába: 890,- HUF

Postán maradó csomagként: 990,- HUF

Házhoz szállítva: 1190.- HUF

Postázás, a beérkezett utalást követően 3-7 munkanap alatt történik.

Személyes átvételi módok
Őrbottyánban, előre egyeztetett időpontban van lehetőség személyes átvételre.

(rendeles@sweetberry.hu)
Webáruház készítés